landelijk wonen kleigrond.png

Wonen tussen het groen in Kerkwijk


De beste plannen komen vanuit de inwoners zelf! 

Vanuit een burgerinitiatief is er een plan gemaakt om een nieuwe woonwijk in Kerkwijk te ontwikkelen. Een woonwijk met veel aandacht voor ruimte en groen zodat het precies aansluit bij het landelijke karakter van Kerkwijk

De ontwikkelaar is met dit plan aan de slag gegaan en heeft met zorg de oorspronkelijke gedachte verder uitgewerkt in het huidige plan. Ten zuiden van Kerkwijk, tussen de Walderweg en de Paradijsweg, komt een prachtige nieuwe woonwijk: Walderhof. Walderhof staat voor kleine woonerven in het groen. Het landelijke karakter is daarbij het uitgangspunt geweest. Mooie woningen voor verschillende doelgroepen was de wens. Starters, doorstromers en ouderen moeten hier prettig kunnen wonen. 

doorzicht landschap.jpg
beeld 5.jpg
2220-RVT-20231117_a1_basis.jpg

Diverse type woningen

Er komen in Walderhof sociale huurwoningen, goedkope en  ook middeldure woningen. Daarnaast zijn er een aantal bouwkavels beschikbaar waarop duurdere woningen gebouwd mogen worden.

Op deze manier ontstaat er een gezellige, gemengde woonwijk, die helemaal past bij het karakter van Kerkwijk. In deze ruimtelijke nieuwbouwwijk is enorm veel rekening gehouden met voldoende ruimte voor parkeren, voor groen, en natuurlijk voor water en spelen. Want de woningen moeten passen bij de diverse doelgroepen, de openbare ruimte natuurlijk ook!

De ontwikkelaar werkt op dit moment het plan samen met de Gemeente Zaltbommel verder uit.

beeld 3.jpg
Jan Joris Tuinarchitectuur.jpg
0907C296-61CE-479E-B7A4-917FB90DF7F1.jpeg

De historie zichtbaar in plan Walderhof

Walderhof ligt aan de rand van het dorp Kerkwijk tussen de Walderweg en de Paradijsweg. Kerkwijk is een voormalige heerlijkheid en was voorheen een eigen gemeente. Tegenwoordig valt Kerkwijk onder de gemeente Zaltbommel.

Kerkwijk is ontstaan in de vroege middeleeuwen op een stroomrug vanuit de vroegere rivieren waarop ook Bruchem en Delwijnen zijn gelegen. Aan de noordkant van Kerkwijk bevond zich een natuurlijke laagte, die verder werd uitgediept om grond te winnen voor het ophogen van de boerderijplaatsen. Ten zuiden daarvan lag op een hoge rug van de overwal, een zone met boerderijplaatsen. Deze waren kunstmatig verder opgehoogd tegen de wateroverlast. Vlakbij de boerderijplaatsen lagen de akkers in het Paradijsveld. Tussen de boerderijen en de akkers waren er boomgaarden.

De historische boerderijplaatsen met de uitgediepte en opgehoogte gronden zijn het vertrekpunt geweest in het plan Walderhof. De hoeveelheid groen en openbare ruimte sluit goed aan op de vroegere overgangszone in de vorm van boomgaarden.

0b53651b417a8e0013aafc3b18ab209b.jpg
82cd3d870ce605b895a2d3c8b98e91c2.jpg
padvast-0-6-mm-ca-1650kg-per-m-verdicht-2000kg.jpg
Declerck Daels architevten 3.jpg

Ben je op zoek naar een koopwoning?

Als je interesse hebt om een woning of bouwkavel te kopen is het belangrijk om te weten dat de eerste toewijzing zal verlopen via het Gemeentelijk Verkoopbeleid van de Gemeente Zaltbommel. Om in aanmerking te komen is het van belang om ingeschreven te staan bij de gemeente Zaltbommel op de lijst 'Bouwkavel en/of nieuwbouwwoning.'

De toewijzing en verdeling wordt dan door de gemeente Zaltbommel gedaan.

gemeente zaltbommel logo.png
woongaaard logo.png

Ben je op zoek naar een huurwoning?

Als je interesse hebt om een woning te huren is het belangrijk om te weten dat de toewijzing van huurwoningen zal verlopen in samenwerking met een woningcorporatie. Je dient dan ingeschreven te staan in Woongaard. Kijk hier voor inschrijven via de Woongaard link.

Tegen de tijd dat het plan zover gereed is zullen de huurwoningen op deze website gepubliceerd worden door de betreffende woningbouwcoörperatie.

shutterstock_532066858 (3).jpg
shutterstock_786269569.jpg
2220-RVT-20231117_a1_basis.jpg
Takkenrillen.jpg
Spelende kinderen in het groen.jpg
ZON architecten logo_bna-2regels-kleur.png
Logo CivielPlan kleur.png
logo NB.jpg
Logo_Jan_groen.jpg
Afbeelding1.png
Gemeente Zaltbommel logo.png
shutterstock_532066858 (3).jpg

Neem gerust contact met ons op!

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt of behoefte aan persoonlijk contact, dan kun je contact opnemen met de projectleider van Walderhof, Jan van Zanten.

JAN Bouwmanagement 
Jan van Zanten
06 13 37 94 59 
jan@jan-bouwmanagement.nl 

Contact